back to top
  /  Autumn 2017

Autumn 2017

Lu giudiziu è ca te campa, lu pane quantu pare ca te binchia.